VIR MRAMOR

Company Showroom Statistics Status: Free Rates: Recommend Rating Bookmark Views 1341    Like Stone Supplier Website Likes 53 Like   Comment  

Company: VIR MRAMOR
Location: Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Type: Stone Supplier
Language: English

Contact Information
Contact Person:
Telephone:
Mobile: +38763137168
Fax:
Email: Email
Verified Web: Login in to check Website, Skype, WhatsApp etc.
VIR MRAMOR Profile

Poduze?e se bavi proizvodnjom, ugradnjom i prodajom kamena. Osnovano je 1985. godine kao kamenoreza?ki obrt, a 1991. godine prerasta u dru?tvo s ograni?enom odgovorno??u. Poduze?e je u privatnom vlasni?tvu, a smje?teno je u Viru kod Posu?ja. Koristimo se razli?itom tehnologijom za rezanje, obradu i oblikovanje mramora i granita. U svom poslovanju sudjelovali smo u ure?enju mnogih javnih i privatnih objekata kako u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, tako i na prostoru cijele Europe. Neophodno je spomenuti i na?e djelatnike bez kojih niti jedan dio poslovanja ne bi bio uspje?no izveden.

...... learn more

Product Catalogue More ...
Your Name:
Country:
Email:
Mobile:
Content:
 

No related trade message now!

© StoneADD & VIR MRAMOR
Quick Inquiry: info@stoneadd.com